İstehsalımızın bir xüsusiyyəti də "qapalı dövr" adlanan bir biznes modelidir. Bu o deməkdir ki, Tovuz Aqro-nun mütəxəssisləri tarlalarda taxıl yetişdirməkdən tutmuş firma mağazasının rəfində məhsul satışına qədər olan bütün prosesə nəzarət edirlər.

faydaları

İstehsal prosesi taxıl və yem tədarükçüsündən asılı olmayaraq baş verir. Və bu da bizə bir sıra üstünlüklər verir:
0 10

İstehsal həcmini daha səmərəli şəkildə planlaşdıra bilirik;

0 10

Bazarın tələblərinə daha çevik uyğunlaşırıq və müştərilərimizin risklərini minimuma endiririk;

0 10

Taxıl tədarükçülərindən asılı olmayaraq məhsulun qiymətlərini müstəqil şəkildə tənzimləyirik;

0 10

Özümüz taxıl, ot, tərəvəz və meyvə yetişdirdiyimiz üçün yemin keyfiyyətindən tam əminik.

üzvi iş

üzvi iş

Bütün mərhələlərə

Tovuz rayonunun təbiəti əkinçilik və heyvandarlıq üçün ideal şərait yaratmışdır. Səlahiyyətli mütəxəssislər elə bir iş qurdular ki, istehsal üçün bütün xammalı özümüz yetişdirək - təbii, yüksək keyfiyyətli, təzə. İstehsalın hər bir mərhələsini yalnız müstəqil şəkildə idarə edərək, mükəmməl məhsula zəmanət verə bilərik və qarşınızdakı keyfiyyətə görə tam məsuliyyət daşıyırıq.

diggətli münasibət.

Düzgün planlaşdırma uğurumuzun əsasını təşkil edir: Tovuz Aqro mütəxəssisləri əkin, məhsul yığımı, gübrə və mineral maddələr üçün plan və əkinlərin dəyişdirilməsi cədvəli hazırladılar. Müasir kənd təsərrüfatı işi elmi hesablamalara, qabaqcıl texnologiyaların və avadanlıqların yalnız məhsul yığımı üçün deyil, həm də böyümə göstəricilərinin izlənməsinə əsaslanmışdır.

Hər il məhsulumuzun layiqli barını yığmağı necə öyrəndik? Buradakı sirr ondan ibarətdir ki, biz yalnız günəşli Tovuz bölgəsinin təbii sərvətlərindən istifadə etmirik, həm də bərəkətinə görə torpağa təşəkkür edirik: torpaqdan diggətlə istifadə edirik, münbitliyini bərpa edirik və qoruyurug.

Nəticədə, heyvandarlıq üçün öz məhsulumuzdan yüksək keyfiyyətli yem istehsal edirik ki, bu da böyümə stimulyatorlarının istifadəsini tamamilə aradan qaldırır. Bütün il boyu inəklərimiz yalnız xammalımızdan hazırlanan təbii yem ilə təmin olunur.