Bitkiçilik Tovuz Aqro-nun işinin əsasını təşkil edir.

Öz bitkilərinizi yetişdirmək "tam dövr" biznes modelinin əsasını təşkil edir. Müstəqil taxıl və dənli bitkilərin istehsalı yemə olan ehtiyaclarımızın 100% -ni təmin etmək zəmanətini verir və eyni zamanda bioloji təhlükəsizliyi və xammalın keyfiyyətini ciddi şəkildə nəzarətdə saxlamağa imkan verir.

ərazidə hər il

buğda, arpa, qarğıdalı, çovdar kimi taxıl bitkiləri, və yonca kimi çoxillik yem bitkiləri yığılır.

Yem tədarükçülərindən asılı olmamaq
əldə etməyə imkan verdi:

Birincisi, son məhsulun qiymətini özümüz təyin edə bilirik;

İkincisi, müştərilərimizə və tərəfdaşlarımıza tədarük zamanı gecikmə hallarının olmamasına zəmanət veririk.

Əkin sahəmizin məhsuldarlığı, əsasən torpağın işlənib hazırlanmasının qabaqçıl dünya təcrübəsindən istinad olunması sayəsində mümkün olmuşdur. Şirkətin yaradılması mərhələsindəki intensiv investisiyalar ən müasir texnologiyaları və bütün bu texnologiyaları praktikada tətbiq edən peşəkar mütəxəssislərin cəlb olunmasına imkan verdi.